Outsourca besöksbokning & telemarketing

Outsourca besöksbokningen!

Genom att lägga ut besöksbokningen till oss på Bisfront AB kan din säljkår vara ute på kvalificerade möten istället för att ringa kalla samtal på kontoret. Detta spar tid, administration och ger fler möten med framtida potentiella kunder. Hos oss får du en bokningskonsult som du får lära upp och som kommer vara er representant ut mot marknaden. Er konsult sitter hos oss och vi tar ansvar över alla arbetsgivaravgifter, försäkringar och administration –du betalar bara för de möten vi bokar!

För er blir det en trygghet att alltid ha en och samma person som ringer för er räkning samtidigt som ni har möjlighet att få en beständighet gällande såväl kvantitet och kostnader.

Vi har enbart heltidsanställd personal och våra bokare har lång erfarenhet från olika typer av branscher. Ni har tät kontakt med er bokare som löpande rapporterar de inbokade mötena, stämmer av med era säljare samt återkopplar funderingar från era potentiella kunder. Målet är att vara en naturlig partner i er försäljning.

Bisfront är indelat i fem affärsområden; HR, Consulting, IT, Media och Finans. Vi har några av branschens bästa kundreferenser och specialiserar oss på bolag som har komplexa produkter och tjänster. Vi är vana vid att ringa näringslivets toppskikt för att boka några av Sveriges mest eftertraktade beslutsfattare. Det här kan vi även hjälpa erat företag med!

För att läsa mer om oss och hur vi kan hjälpa dig med besöksbokning och telemarketing; besök gärna vår hemsida; www.bisfront.se eller ring på 08-6601770.

Bisfront –in front of business!

No related posts.